Työn edistäminen ja koordinointi

Tästä osiosta saat tukea, kun luotsaat organisaatiotasi kohti entistä selkeämpiä tekstejä ja saavutettavampia verkkopalveluita.

Selkeät tekstit ja saavutettavat verkkopalvelut saadaan aikaan tavoitteellisella yhteistyöllä, jossa ihmiset ovat innostuneita ja käyttävät yhteisiä työkaluja.

Onnistuminen varmistetaan jatkuvalla kehittämisellä. Tästä osiosta saat vinkkejä kuhunkin vaiheeseen.

Kaavio, jossa kuvattuna työn edistämisen ja koordinoinnin vaiheet. Samat vaiheet avattu tekstinä sivulla.

1

Suunnan ja tavoitteiden määrittely

Oletko innostunut selkeän kielen mahdollisuuksista ja aloittamassa systemaattista työtä (kypsyystaso 2)? Aloita tavoitteiden määrittelystä.

2

Ihmisten innostaminen ja tukeminen

Kun tavoitteet ovat selvillä (kypsyystaso 3), levitä innostusta ja tietoisuutta yhteisöön ja tue heitä.

3

Prosessit ja organisoituminen

Kun työ on hyvällä alulla (kypsyystaso 4), yhdistä ihmiset tiimirajojen yli ja tee työstä entistä systemaattisempaa.

4

Jatkuva kehittäminen

Kehittämistä ei kannata lopettaa silloinkaan kun työssä ollaan jo pitkällä (kypsyystaso 5). Seuraa, mittaa ja tee yhteistyötä entistä laajemmin!