Lukijalähtöisyys

Kirjoita lukijalle ja lukijan näkökulmasta.
Valitse tekstiin sopiva äänensävy ja puhuttelutyyli.

Kirjoita lukijalle ja lukijan näkökulmasta

Mieti, kenelle kirjoitat ja mitä tekstillä pitäisi saada aikaan. Asetu lukijan asemaan ja kohdista sanasi hänelle. Kirjoita aiheesta lukijan näkökulmasta, älä organisaation tai viranomaistyön näkökulmasta.

Kirjaa ylös muutamalla sanalla tai virkkeellä, millaisia lukijoita ajattelet tekstillä olevan. Tee tämä myös siinä tapauksessa, että työstät tekstiä yhteistyössä muiden kanssa tai työstät tekstiä jonkin aiemman tekstin pohjalta. 

Voit käyttää apunasi esimerkiksi Tunnista tekstisi lukija -työpohjaa sekä organisaationne omia ohjeita tai asiakaskuvauksia, jos sellaisia on tehty. Kun kirjaat lukijan tilanteen itsellesi muistiin, se pysyy helpommin mielessä myös sisällön tuottamisen aikana.

Mieti, onko tekstin lukijoina kielellisesti heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Tuleeko teksti tilanteeseen, jossa käyttäjissä on erityisryhmiä kuten vammaisia, ikäihmisiä tai maahanmuuttajia? Jos vastaus on kyllä, kartoita selkokielen tarve.

Jos tekstin lukijoina on tietyn ammattialan asiantuntijoita, voi teksti tarvittaessa poiketa yleiskielestä esimerkiksi sanastoltaan. Muista kuitenkin, että myös asiantuntijat hyötyvät selkeästä kielestä. Lisäksi tekstit saattavat päätyä muuhun käyttöön kuin mihin ne on alkujaan tarkoitettu. Siksi kaikissa verkkoteksteissä kannattaa noudattaa mahdollisimman pitkälle selkeän ja saavutettavan kielen yleisiä periaatteita.

Vinkki

Kirjoita omin sanoin! Ajattele ensin, mitä asia käytännössä tarkoittaa lukijan kannalta. Mieti, miten kertoisit asian suullisesti esimerkiksi asiakaspalvelussa tai puhelimessa. Muotoile sitten teksti.

Äänensävy ja puhuttelu

Mieti, minkälainen äänensävy sopii tekstisi lukijoille parhaiten. Yleensä toimivin sävy on selkeä ja asiallinen mutta ei liian jäykkä tai vaikeaselkoinen.

Puhuttele lukijaa. Useimmissa teksteissä suora puhuttelu eli sinuttelu toimii parhaiten. Sinuttelu kohdistaa tekstiä suoraan lukijalle ja tuo selkeästi esille, mitä lukijan on tekstin mukaan tehtävä.

Tunnista kohdat, joissa sinuttelu ei toimi. Joskus sinuttelu voi olla turhan osoittelevaa, luvata liikoja tai tehdä liikaa oletuksia lukijan tilanteesta tai kyvystä tehdä päätöksiä itse. Myös arkaluontoisten aiheiden käsittelyssä voi olla parempi käyttää epäsuoraa muotoilua.

Liika sinuttelu voi myös tehdä tekstistä epäselvän. Jos esimerkiksi omistusliitteitä on runsaasti, kokeile lukea tekstisi ääneen ja tarkista, ettei selkeys kärsi kohteliaisuuden kustannuksella.

Ota lukija huomioon ajatuksen tasolla, ei vain mekaanisesti puhuttelun keinoin, ja pyri vuorovaikutukseen hänen kanssaan. Pyri puhumaan enemmän lukijan toiminnasta ja hyödyistä kuin viranomaistyöstä. Samalla vahvistat lukijan roolia aktiivisena toimijana, ei vain hallinnon toimien kohteena.

Tekstin äänensävyyn ja lukijan huomioimiseen ei ole olemassa vain yhtä ratkaisua, vaan siihen vaikuttaa aina tekstin tavoite ja konteksti. Tutustu tarkemmin esimerkkeihin alla ja lisämateriaaleissa.

Esimerkit

Näin: Täytä lomake asiointipalvelussa.
Ei näin: Lomake täytetään asiointipalvelussa.

Näin: pääset…
Ei näin: sinut ohjataan…

Näin: Jos tulosi jäävät alle ansiorajan, ne eivät vaikuta tukeesi.
Ei näin: Jos tulosi jäävät alle ansiorajasi, tulosi eivät vaikuta tukeesi.

Lisää konkreettisia esimerkkejä mm. seuraavissa artikkeleissa: