Viimeistelty kokonaisuus

Karsi sisältöä.
Tarkista kokonaisuus.
Pyydä palautetta.

Karsi ja tarkista kokonaisuus

Lue sisältö kokonaisuutena ja palauta mieleen, kenelle kirjoitat ja mihin tarkoitukseen.

Suosi selkeitä tekstejä, joissa keskitytään olennaiseen. Karsi pois kaikki sellainen sisältö, joka ei tuo lukijalle lisäarvoa juuri tämän sisällön yhteydessä. Älä kuitenkaan karsi niitä aineksia, jotka lisäävät ymmärrettävyyttä. Tällaisia ovat asioiden yhteyksiä osoittavat sidossanat sekä havainnollistavat konkretisoinnit ja lisätiedot.

Ajattele mobiilisti. Yhä useammin tekstejä luetaan mobiililaitteella. Muista tarkistaa, miten sisältö toimii pienellä ruudulla.

Useimmiten yksittäiset verkkosisällöt tai käyttöliittymät toimivat osana laajempaa kokonaisuutta. Katso sisältöäsi myös osana tätä kokonaisuutta. Varmista, että käyttämäsi termit ja ilmaukset ovat yhdenmukaisia.

Huolehdi, että kieliasu on huoliteltua ja sujuvaa. Noudata yleiskielen oikeinkirjoitussuosituksia.

Tekstin sujuvuuden voi tarkistaa lukemalla sen ääneen. Voit myös pyytää, että joku toinen lukee tekstisi.

Kerää palautetta ja kehitä sisältöä

Pyydä palautetta sekä käyttäjiltä että tekstin aiheen asiantuntijoilta. Voit pyytää palautetta kokonaisista teksteistä, jos siihen on aikaa, tai yksittäisistä kohdista, jotka mietityttävät.

Kokeile myös järjestää kollegasi kanssa vertaispalautehetkiä. Jo vartissa ehtii käydä läpi monta asiaa.

Vinkki

Hyödynnä myös selkeän ja saavutettavan kielen verkostoa! Laita viestiä saavutettavan kielen Facebook-ryhmään tai tämän sivuston kautta, jos etsit palautteenantajaa tekstillesi tai kaipaat vaikkapa yhteistä palauteklinikkaa Teamsissa.