3. Prosessit ja organisoituminen

Kun yhteiset työtavat ovat selvillä, onnistuminen on helpompaa ja kehitystä tapahtuu varmemmin.

Kaavio, jossa kuvattuna työn edistämisen ja koordinoinnin vaiheet. Vahvistettuna vaihe 3: prosessit ja organisoituminen.

Pohdi ja kuvaa, missä foorumeissa selkeää ja saavutettavaa kieltä kannattaa edistää

Tiimisi on koko organisaatio! Mieti, kenen kanssa teet jo yhteistyötä ja kenen kanssa sitä pitäisi alkaa tehdä. Ketkä tarvitaan mukaan, kun selkeää kieltä edistetään osana saavutettavuutta tai asiakaskokemustyötä?

Pohdi yhteistyön tarpeita suhteessa kohderyhmienne tarpeisiin. Kun selvität, mitä sisältöjä käyttäjät kohtaavat missäkin digitaalisen asioinnin vaiheessa, pystyt tunnistamaan ne kohdat, joissa sisältöjen tekijät vaihtuvat. Löydät samalla niin sisäisiä kuin ulkoisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimat kannattaa yhdistää.

Voit kuvata yhteistyön tavat ja aikavälit esimerkiksi aikajanaksi. Voisitteko hyödyntää olemassa olevia foorumeita?

Työpohja

Esimerkki yhteistyöstä pienessä organisaatiossa

Esimerkkikuva, miten kielen saavutettavuustyön voi aikatauluttaa pienessä organisaatiossa. Kuvassa esitetty asia kerrottu tekstissä.

Selkeän ja saavutettavan kielen tavoitteita ja toimenpiteitä kannattaa suunnitella säännöllisesti, esimerkiksi puolivuosittain. Jos erillistä suunnittelutapaamista ei pysty järjestämään, voisiko sen yhdistää vaikkapa viestinnän suunnittelupäivään?

Lyhyemmän aikavälin suunnittelulle sopiva foorumi on esimerkiksi viestintäpalaveri, johon voi tarvittaessa kutsua muita saavutettavuustyötä tekeviä.

Johdon ja esihenkilöiden kanssa kannattaa keskustella tavoitteista ja niiden toteutumisesta vähintään vuosittain. Pohdi, mitä haluat saada tapaamisessa aikaan raportoida vai ohjeistaa ja valitse ajankohta sen mukaan. Jos esimerkiksi tapaat johdon ja esihenkilöt ennen vuosittaisia kehityskeskusteluita, voit muistuttaa heitä keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa myös kirjoittajana kehittymisestä ja sopia, miten tieto kulkee sinulle raportointia varten.

Jatkuvaa tukea voi tarjota kevyestikin: sisäisissä kanavissa voi esimerkiksi jakaa pieniä vinkkejä tiuhaan, jotta kiireisessä arjessa sisältöä tuottavat asiantuntijat muistavat kiinnittää huomiota kieleen.

Jos organisaatiossasi on tiedossa tekstien kehittämisprojekti, voitte samalla testata uudenlaisia yhteistyön tapoja.

Esimerkki yhteistyöstä isossa organisaatiossa

Esimerkkikuva, miten kielen saavutettavuustyön voi aikatauluttaa isossa organisaatiossa. Kuvassa esitetty asia kerrottu tekstissä.

Isommassa organisaatiossa, jossa saavutettavan kielen edistämiseen on varattu enemmän resursseja, kannattaa järjestää lisäksi esimerkiksi kaikkien saavutettavuustoimijoiden yhteisiä palavereja. Silloin kaikilla pysyy kokonaiskuva siitä, missä kaikkialla saavutettavaa kieltä tarvitaan.

Sisäisissä kanavissa voi järjestää vinkkien jakamisen lisäksi vaikkapa tukiklinikoita. Entäpä miltä kuulostaisi sisäinen viestintäkampanja?

Jos esihenkilöille on erillisiä tapaamisia, niissä voi vierailla mahdollisuuksien mukaan. Niissä pystyt muistuttamaan työkaluista sekä antamaan esihenkilöille tukea, jotta he voivat tukea omia tiimiläisiään kirjoittamisessa ja työn ohessa viestimisessä.

Vinkit: alkuun organisoinnissa

Taulukosta saat apua, kun pohdit, keiden kanssa tietoa ja ajatuksia kannattaa vaihtaa. Entä mitä tehdä sisäisesti ja missä pyytää apua ulkopuolelta?

Apukysymyksiä pohdintaanEsimerkki
Missä digitaalisissa palveluissa asiakas asioi? Keitä kaikkia on mukana näiden palvelujen kehittämisessä?Yhteistyö digikehityksen kanssa, jolloin yleisissä saavutettavuusarvioinneissa voisi saada arviota myös sisällöstä
Miten varmistamme, että tekstit ovat samaan aikaan selkeitä mutta lainmukaisia tai muuten oikeellisia?Yhteistyö juristien kanssa
Miten sisäisellä yhteistyöllä voisi edistää sitä, että ohjeet päätyvät käyttöön/ne löydetään ja muistetaan?Yhteistyö viestintätiimin kanssa
Miten organisoimme selkokielisten sisältöjen tuotannon?Apua ulkopuolisilta selkokielen ammattilaisilta
Miten yhdistämme voimamme teknisen saavutettavuuden ja käyttöliittymäsuunnittelun parissa työskentelevien kanssa?UX-suunnittelijat, UX-kirjoittajat
Keitä ulkopuolisia asiantuntijoita hyödynnämme tukena?Kouluttaja, sisällöntuottaja tai kielenhuoltaja
Miten parannamme niiden tekstien saavutettavuutta, joiden tuottamiseen osallistuu myös muiden virastojen asiantuntijoita?Yhteistyö viestijöiden tai kielenhuoltajien kesken, esimerkiksi yhteinen ohjeistus tai koulutus

Vinkki

Ota myös organisoitumisessa askel kerrallaan. Pohdi, mitä olisi tärkeintä tehdä ensin ja mistä voisi tulla rutiinia vaivattomasti.